meditation

Hälsofördelar med meditation

Meditation har blivit alltmer omtalat och populärt de senaste åren, vilket gör att jag vill skriva ett inlägg om hälsofördelar med meditation. Ofta pratas det om hur viktigt meditation är för att vi ska må bra och det finns många frälsta som vurmar för att meditation och berättar om hur mycket gott det har gjort dem.

Jag började meditera för några år sedan. Jag hade inte kommit i kontakt med det innan, men plötsligt bestämde jag mig för att prova och märkte direkt att det gav stora effekter på mig. Jag befann mig i en period när det var lite rörigt och känslomässigt jobbigt. Jag blev lätt trött och energilös, men jag märkte att om jag gick undan och mediterade i 15 minuter kunde jag bli mycket lugnare och mer balanserad efteråt. 15 minuter gjorde att jag inte kände mig lika trött och jag kunde släppa jobbiga tankar och känslor. Jag blev förvånad hur stor skillnad 15 minuter kan göra och det var här jag fastnade för meditation, trots att jag inte kände till att det fanns ännu fler hälsofördelar med meditation.

Hälsofördelar med meditation

Meditation kan alltså ge goda effekter direkt men det ger också fördelar på lite längre sikt för hälsan. Forskningen visar på att det har både fysiska och psykiska fördelar. Studier som har gjorts tyder på att det finns många hälsofördelar med meditation och jag listar en del av dem nedan.


Tränar koncentrationsförmågan

Meditation går ut på att stilla tankearbetet och det krävs koncentration för att göra det. Under meditation koncentrerar man sig just på att vara stilla i tanken och om man tappar koncentrationen är det lätt att sinnet börjar vandra – och snart sitter man och tänker på något. Med tiden kan man träna upp detta, vilket gör att meditation stärker fokus och förbättrar koncentrationsförmågan.

Förbättrar minnet

Regelbunden meditation förbättrar hjärnhälsan överlag och det innebär också att korttidsminnet blir bättre.

Sänker stressnivån

Man har sett att vissa typer av meditation ger förändringar i det limbiska systemet som är kopplat till känslomässig reglering. Det sänker även stressnivån genom att stresshormonet kortisol sjunker.

Förbättrad EQ och förmåga att reglera känslor

Då man forskat på vissa specifika typer av meditation, t.ex. transcendental meditation, har man sett att det är effektivt dels för att minska stress som nämnt ovan men även att det förbättrar EQ, den emotionella intelligensen. EQ handlar om en persons förmåga att förstå både sina egna och andras känslor och att känna igen och kategorisera varje känsla på lämpligt sätt. Forskningen har sett att personer med högt EQ kan reglera sina egna känslor bättre, vilket i sin tur leder till en förbättrad psykisk hälsa.

Förbättrar sömnen

Meditation saktar ner tankeprocesser och gör att man lär sig få kontroll över sina tankar. Man kan använda detta till att stilla tankearbetet när det är dags att sova. Hjärnan blir generellt mer stilla vilket underlättar för vila, sömn och återhämtning.

Minskar upplevelsen av smärta

När man mediterar får man ökad aktivitet i det hjärncentra som kontrollerar smärta. I vetenskapliga studier har man visat att förmågan att klara av smärta ökar när man mediterar. Känsla av smärta minskar och även klagomål över kronisk smärta.

Ger en upplevelse av ökat välmående

Meditation ger en ökning av må-bra-hormoner som serotonin (lugnande), oxytocin (avslappnande), endorfiner (lycka) och DHEA (vitalitet). I kombination med att stresshormonet kortisol minskar ger detta en ökad upplevelse av välmående.

Minskar ångest och depression

Även ångest och depression kan minskas med hjälp av meditation, vilket hör ihop med att meditation ökar må-bra-hormoner samtidigt som det minskar stress och reglerar känslor.

Starkare immunförsvar

Eftersom meditation minskar påslaget av stresshormoner ger det också immunförsvaret en chans att återhämta sig. Det går inte att bota en förkylning med meditation men att minska på stressen kan lindra och framförallt förebygga att drabbas av fler infektioner. En del forskare tror också att man genom meditation kan stimulera nerver som påverkar immunsystemet. Man tror då att det kan dra ner aktiviteten i överaktivt immunsystem och på så vis även hjälpa kroppen att minska en inflammatorisk reaktion.

Minskar blodtrycket

Man har sett att åtminstone transcendental meditation kan bidra till att blodtrycket sjunker. Anledningen är att högt blodtryck har att göra med stress. En hög stressnivå gör att stimulering av det sympatiska nervsystemet sker och det leder till obalans i nervsystemets biokemi. Detta skapar en överdriven reaktion på stress, vilket gör att blodkärlen drar ihop sig och blodtrycket höjs. Hjärtat behöver då pumpa snabbare för att förse kroppen med syre. Meditation minskar stressreaktioner i kroppen, vilket även minskar blodtrycket.

Saktar ner åldrandet

Stress skyndar på åldrandet och nedbrytandet av våra kromosomer i hjärnan. Meditation saktar ner detta och bygger också upp kromosomer i hjärnan.

Källor

De hälsofördelar med meditation som jag skriver om ovan kommer från följande källor:


Kommentarer

  1. Pingback: Att göra en hållbar plan för bättre hälsa | Ekoista

  2. Pingback: Kom igång med meditation - tips för nybörjare | Ekoista

  3. Pingback: Svårt att sova? Mina tips och tricks som hjälper mot sömnproblem | Ekoista

Kommentera