Varför ekologiskt?

Varför ska man välja att äta ekologiskt? Anledningarna till att välja ekologiskt är många och vilken av dem som är viktigast kan variera från person till person. Jag väljer ekologiska råvaror främst av hälsoskäl. Jag vill slippa de gifter och kemiska bekämpningsmedel som finns i icke ekologiska råvaror, men jag vill också få i mig massor av vitaminer, mineraler och näringsämnen vilket det finns mer av i ekologiska produkter.

Här listar jag fem anledningar till att välja ekologisk mat:

Slipp gifterna

Du slipper inte bara gifter och bekämpningsmedel i din mat, utan du gör också en tjänst för naturen. Rester av bekämpningsmedel går att hitta i våra kroppar, i luften, jorden och i vattendrag. Detta är tack vare att de används så flitigt i jordbruket, både i Sverige och resten av världen. I många länder används bekämpningsmedel som är så giftiga att de som jobbar på odlingarna eller bor nära inpå skadas och blir sjuka. Vi vet ännu inte hur alla bekämpningsmedel påverkar människor, djur och natur, men man slipper risken för att utsättas för kemikalier som misstänks vara cancerogena och hormonstörande.

Mer näring

Ekologiska grönsaker innehåller mer vitaminer, mineraler och näringsämnen än de som är icke ekologiska.

GMO, Nej tack!

Om man väljer ekologisk mat slipper man också GMO (genmodifierade organismer). Vi känner inte till exakt hur GMO påverkar våra kroppar och naturen, men i flera fall har GMO-grödor stoppats för att de har orsakat allergiska reaktioner. Ekologiska producenter tar avstånd från GMO, bland annat av försiktighetsskäl. Genom att välja ekologiskt tar du själv avstånd från GMO och du slipper de potentiella hälsoriskerna som kan komma att visa sig i framtiden.

Bra för miljön

På ekologiska odlingar sparar man på resurserna, försöker skapa ett eget kretslopp och man smutsar inte heller ner med bekämpningsmedel eller andra kemikalier. Vilken tjänst för naturen!

Inga hormoner eller antibiotika

Både hormoner och antibiotika kan finnas i det kött vi äter. Man ger hormoner till djuren för att de ska växa och bli stora snabbt och behandlar dem även med antibiotika i förebyggande syfte, alltså inte bara när djuret drabbats av en sjukdom. Detta är inget som hör hemma i varken våra eller djurens kroppar och detta slipper vi om vi väljer ekologiskt kött.

Läs mer om hur ekologiska grönsaker odlas och varför ekologisk mat är bättre för miljön. Jag tycker också att Naturskyddsföreningen krossar myter om ekologisk mat på ett bra sätt, så missa inte det!


Bild tagen av Elina Mark (Eget arbete), via Wikimedia Commons.


Kommentarer

  1. Pingback: Är det för dyrt med ekologisk mat? - Ekoista

Kommentera