Återhämtningsterapi handlar om att få hjälp att hitta tillbaka till livet efter en utmattning eller annat liknande trauma. En återhämtningsterapeut använder metoder där klienten får lära sig att stilla tankarna och släppa stress. I återhämtningsterapin arbetar terapeuten tillsammans med klienten för att minska oro, ångest och men samtidigt också hitta nya förhållningssätt och perspektiv.

När man befunnit sig i långvarig stress är det vanligt att man är fast i sina tankemönster och det är som att tankarna bara maler i huvudet. Det är vanligt att man försöker lösa problemen i tankarna men samtidigt bara vill fly från tillvaron. Det tar oerhört mycket energi att vara fast i detta mönster av tankar och stress. Återhämtningsterapin handlar om att frigöra den energin och använda den till sitt tillfrisknande istället.

I december 2020 blev jag Diplomerad Återhämtningsterapeut hos Soulful Living. Jag erbjuder nu Återhämtningsterapi via mitt företag Heartful by Josefin. Läs mer om Återhämtningsterapi på heartfulbyjosefin.se eller kontakta mig på hello@heartfulbyjosefin.se.