Ekoista.se besöks av tusentals personer varje vecka och bloggen drivs av mig, Josefin Sjöström, i privat syfte. Det är jag som publicerar alla inlägg och fotar de bilder som visas på bloggen (om inget annat anges). Kommentarer som postas på bloggen publiceras när jag godkänner dem, vilket jag kommer göra så länge inte innehållet är kränkande, innehåller personangrepp eller annat olämpligt innehåll. Det är min personliga bedömning som avgör ifall kommentarer godkänns.

Recept

Alla recept på bloggen är skapade av mig om inget annat anges. Jag brukar även skriva ut om jag inspirerats av andra recept eller om delar av ett recept kommer från någon annan. Det är helt okej att låna mina recept och publicera dem i sociala medier eller på sin blogg, så länge man anger deras ursprung. Det betyder att det ska finnas en tydlig, klickbar länk till ekoista.se där receptet publiceras.

Foton

Alla foton på bloggen är tagna av mig om jag inte angett något annat. Jag äger den fulla rättigheten till samtliga av mina bilder. Fråga först innan ni publicerar mina foton någon annanstans!

Det är givetvis okej att dela inlägg och bilder som jag lagt upp på sociala medier utan att först fråga.

Produktprover

Jag tar emot produktprover när jag tycker att de passar mig eller bloggen och jag kan komma att skriva om dem om jag vill det och tycker att det kan finnas ett värde i det inlägget för mina läsare. När jag publicerar inlägg med produktprover skriver jag det i toppen av inlägget och i de fall där produkter nämns utan att något anges handlar det inte om produktprover.

Trots att jag tar emot produktprover är de åsikter jag publicerar om dem mina och de kommer inte att vara färgade på grund av att jag mottagit dem som prover. Produktprover är ingen ersättning för publicerade inlägg, men ibland kan de vara en förutsättning för att jag ska kunna skapa mig en uppfattning om produkten i fråga.

Annonsering och sponsrade inlägg

Som företag kan man köpa både inlägg och annonsplats på ekoista.se. Sponsrade inlägg märks ut i toppen av inlägget för att tydliggöra att de är sponsrade och skiljer sig från mina vanliga inlägg.

Om du vill annonser på ekoista.se kan du maila mig på Skärmavbild 2016-01-30 kl. 14.35.06 för priser och information.

#JagSmygerInte

Jag har skrivit under Better Bloggers upprop #JagSmygerInte som syftar till att skapa en professionell och etisk bloggbransch. Läs dessa Riktlinjer för dig som jobbar med PR & reklam i sociala medier för mer information.

”Jag ämnar följa marknadsföringslagen och vara tydlig mot mina läsare/följare kring vad som är sponsrat innehåll och produktplacering på min blogg och i mina sociala kanaler.” 

#JagSmygerInte