Varför plastbantning?

Plastbantning är ett ord som förekommer allt mer ofta. Det låter som ännu en trend men det finns verkligen viktiga anledningar till varför det är bra att minska användningen av plast. Plast finns, som bekant, överallt runtomkring oss: i köket, i kylskåpet, i barnkammaren, i kläder och i vår elektronik. För att bara nämna några exempel. Det är omöjligt att undvika plast helt och hållet. Varför ska man ens försöka? Kan det verkligen vara så farligt om det finns i stort sett allt som tillverkas?

Svaret är inte alltid så enkelt. Det finns dålig plast och det finns plast som inte är fullt så illa. Plast i sig är inte farligt, men det är tillsatsämnena som används i plast som kan vara skadliga för hälsan.

Detta är min uppfattning om varför plast inte är bra för hälsan och miljön.


Plast – dåligt för miljön

I naturen bryts plast ner till små partiklar som sedan drar till sig skadliga kemikalier. Eftersom partiklarna är så små är det oundvikligt att djur får i sig dem när de äter och de går sedan ut i näringskedjan, som ofta slutar hos oss människor.

Det finns stora mängder plast ute i naturen och det flyter också runt i haven. För naturen tar det 450 år att bryta ned en PET-flaska. Plast ser inte bara otrevligt ut när det ligger och skräpar i naturen och i havet, det skadar också djur, människor och natur.

Plast – skadligt för hälsan

De flesta plaster framställs av råolja som pumpas upp ur jorden. Det är inte ett naturligt material för oss människor att äta från, sova i och förvara alla våra hygienprodukter och livsmedel i. Det finns flera olika typer av plast, allt från riktigt hård plast till tunn och mjuk. Trots att plasten har samma ursprung behövs det olika tillsatsämnen för att den ska få de rätta egenskaperna. Det kan till exempel handla om att hindra plasten från att missfärga sig, göra den mjuk eller göra så att den får svårare att börja brinna. Många tillsatsämnen vet man om att de är farliga. Andra misstänks vara farliga men sedan finns det också en mängd ämnen som man inte vet hur de påverkar oss. De tillsatsämnen man ofta pratar om som skadliga är ftalater, BPA, bisfenoler och bromerade flamskyddsmedel.

Hälsoproblemen blir allt större och sjukdomar som cancer, Alzheimers, artrit och hjärtproblem blir allt vanligare. Det är svårt att bevisa att plast skulle kunna orsaka detta, men faktum är att användandet av plast har ökat markant sedan 70-talet samtidigt som många sjukdomar också har ökat. Allt mer forskning tyder på att tillsatsämnen i plast kan orsaka både cancer och infertilitet.

Ftalater

Ftalater är mjukgörare som tillsätts i plaster och de har visat sig ha skadliga effekter. Så fort man kommer i kontakt med plast som innehåller ftalater släpper den ifrån sig, d.v.s. ”svettas ut”, av dessa ämnen. Det spelar ingen roll om plasten är gammal eller väl rengjord eftersom mjukgörarna är inblandade i plasten. Plasten kommer att fortsätta släppa ifrån sig dessa ämnen under sin livstid. Det är snarare så att gammal plast är värre eftersom den kan innehålla tillsatsämnen som idag är förbjudna. Man har upptäckt att många av dessa ftalater är hormonstörande.

Det är inte nödvändigt att sluta använda plast helt och hållet, men det finns en del saker som är viktiga att tänka på till att börja med. Läs mer om plast på Naturskyddsföreningen.

Coctaileffekten

Det som oroar mest med dessa tillsatsämnen är att man inte vet hur stora mängder som är skadliga och vad de kan göra. Man oroar sig mycket för coctaileffekten, d.v.s. hur de olika ämnena påverkar när de blandas i våra kroppar. Här följer en video som beskriver coctaileffekten, även denna framtagen av Naturskyddsföreningen.

 


Kommentera