Story of stuff

Story of stuff

Här kommer ett tips på en film att titta på: Story of stuff. Den är från 2007, men den är fortfarande högaktuell då den på ett enkelt sätt förklarar problematiken kring produktion och konsumtion. Den riktas till en amerikansk målgrupp men det ser ut på samma sätt även här i Sverige.

Saker som produceras är delar i ett system som inte är hållbart varken för människor eller naturen. Annie Leonard förklarar hur det inte är konsumenterna som betalar verkliga kostnaden för olika produkter. En låg prislapp innebär ofta att någon annan får betala för denna varan: naturen som förstörs, människor som jobbar i fabriker fulla av gifter och barn som hoppar av skolan för att jobba och utvinna metaller som ska användas i den elektronik som vi köper. Dessutom får vi själva betala med vår hälsa som pris då giftiga kemikalier används på flera ställen i produktionskedjan.

Detta är högst planerat. Både regering och företag vill att vi ska konsumera så mycket som möjligt för att ekonomin ska blomstra.


Story of stuff

Översättning av text på bild: ”Vår enormt produktiva ekonomi kräver att vi gör konsumtion till en livsstil, att vi gör köpande och användande av varor till ritualer, att vi söker vår andliga tillfredsställelse, våra egons tillfredsställelse, i konsumtion. Vi behöver saker konsumerade, brända, ersatta och slängda i en ständigt accelererande takt.”

 

Det finns två metoder för att få oss konsumenter att köpa så mycket som möjligt:

  • Planned obsolescence (planerat åldrande) – Saker designas för att bli oanvändbara och hamna på soptippen så snabbt som möjligt.
  • Perceived obsolescence (upplevt åldrande) – Saker designas för att kastas trots att de fortfarande är användbara, t.ex. genom utseende.

Hennes budskap är tydligt: Vi måste tänka mer på grön kemi, noll avfall, rättvisa, kretsloppsproduktion, förnyelsebar energi och lokala ekonomier. Detta för vårt jordklots skull, men också för oss själva och kommande generationer.

Ta dig 20 minuter och sätt dig ner med en kopp te eller kaffe och se hela filmen. Det är värt det. Dela gärna till så många som möjligt!

Känns det svårt? Jag tror inte på att man ska ligga sömnlös på nätterna över detta, men alla kan förändra något. En kan inte gör allt, men alla kan göra något. Det första steget till förändring är medvetenhet!


Kommentera